Počet záznamů: 1

Ex situ voltammetry and chronopotentiometry of doxorubicin at a pyrolytic graphite electrode: Redox and catalytic properties and analytical applications

 1. 1.
  0331446 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacek, Jan - Havran, Luděk - Fojta, Miroslav
  Ex situ voltammetry and chronopotentiometry of doxorubicin at a pyrolytic graphite electrode: Redox and catalytic properties and analytical applications.
  [Ex situ voltametrie a chronopotenciometrie doxorubicinu na elektrodě z pyrolitického grafitu: Oxidačně-redukční a katalytické vlastnosti a analytické aplikace.]
  Electroanalysis. Roč. 21, č. 19 (2009), s. 2139-2144 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA MŠk(CZ) LC06035; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA400040903
  Program:IA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: doxorubicin * pyrolytic graphite electrode * chronopotentiometry
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Ex situ electrochemical techniques in connection with PGE have been applied to the study of redox and catalytic properties of doxorubicin (DOX). Voltammetry and chronopotentiometry were used to follow reversible reduction of DOX quinone moiety around -0.5 V and its coupling to catalytic oxygen reduction. The catalytic signal of DOX was used for monitoring of interaction of DOX with DNA.

  Ex situ elektrochemické techniky byly použity pro studium oxidačně-redukčních a katalytických vlastností doxorubicinu (DOX) na elektrodě z pyrolitického grafitu. Pomocí voltametrie a chronopotenciometrie byla sledována redukce chinonové části při -0,5 V, která byla spojena s katalytickou redukcí kyslíku. Katalytický signál DOX byl použit pro detekci jeho interakce s DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176957