Počet záznamů: 1

Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions

 1. 1.
  0331443 - UT-L 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Klika, Václav - Maršík, František
  Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions.
  [Vazba mezi účinky mechanického zatěžování a chemických reakcí.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, č. 44 (2009), s. 14689-14697 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/08/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: coupling * dynamic loading * reaction kinetics
  Kód oboru RIV: FI - Traumatologie, ortopedie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  This paper offers a theoretical explanation of the coupling effect phenomenon between mechanical loading and chemical reactions based on linear non-equilibrium thermodynamics and also discusses the classical method of obtaining restrictions on the phenomenological coefficients. The question whether static or dynamic loading influences biochemical processes is addressed. Further, the presented paper suggests that chemical and mechanical processes do not only facilitate or support one another but they may also play a triggering role for the other coupled process. As an example, a detailed analysis of a model for controlled autocatalytic reproduction is presented, where the coupling effect is demonstrated.

  Tento článek poskytuje teoretické vysvětlení vazby mezi účinky mechanického zatěžování a chemických reakcí, které je založeno na lineární nerovnovážné termodynamiky a také diskutuje klasický způsob získávání omezení na fenomenologické koeficienty. Také se zabývá otázkou, zda-li statické či dynamické zatěžování může ovlivňovat biochemické procesy. Dále článek ukazuje, že chemické a mechanické procesy se nejen navzájem podporují, ale také můžou hrát roli spouštěče onoho druhého spřaženého procesu. Pro demonstraci významu vazby mezi procesy je provedena detailní analýza modelu řízené autokatalýzy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005516