Počet záznamů: 1

The genetic impact of translocations and habitat fragmentation in chamois (Rupicapra) spp

 1. 1.
  0331420 - UBO-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Crestanello, B. - Pecchioli, E. - Vernesi, C. - Mona, S. - Martínková, Natália - Janiga, M. - Hauffe, H. C. - Bertorelle, G.
  The genetic impact of translocations and habitat fragmentation in chamois (Rupicapra) spp.
  [Genetický impakt translokací a fragmentace prostředí na kamzíky (Rupicapra spp.).]
  Journal of Heredity. Roč. 100, č. 6 (2009), s. 691-708 ISSN 0022-1503
  Grant CEP: GA ČR GA206/01/0562; GA AV ČR IAA600930609
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: conservation * hybridization * management * microsatellites * mtDNA * taxonomy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.052, rok: 2009

  Genetic variation within and between chamois (genus Rupicapra) populations was analyzed in 259 individuals from 16 sampling sites located in Italy, Spain, Slovakia, and the Czech Republic. Two mitochondrial DNA markers and 11 nuclear microsatellites were typed. The principal results of this study can be summarized as follows: 1) high and significant differentiation between almost all chamois populations is observed even on a microgeographical scale, probably caused by the patchy distribution of this species, sharp geographical barriers to gene flow, and drift effects related to recent bottlenecks; 2) historical translocation events have left a clear genetic signature, including interspecific hybridization in some Alpine localities; 3) the Apennine subspecies of chamois, R. pyrenaica ornata, shows a high and similar level of divergence from the Pyrenean (R. pyrenaica pyrenaica) and the Alpine (R. rupicapra) chamois; therefore, the specific status of these taxa should be revised.

  Genetická variabilita v rámci a mezi populacemi kamzíků (rod Rupicapra) byla analyzována u 259 jedinců ze 16 lokalit v Itálii, Španělsku, Slovensku a České republice. Použity byli dva markry na mitochondriální DNA a 11 jaderných mikrosatelitů. Hlavní výsledky této studie zahrnují: 1) vysoká a signifikantní diferenciace mezi téměř všemi populacemi kamzíků je zřejmá i na mikrogeografické úrovni, 2) historické translokace zanechaly jasnou genetickou stopu včetně mezidruhové hybridizace na některých alpských lokalitách, 3) apeninský poddruh kamzíka, R. pyrenaica ornata, se vyznačuje vysokou a podobnou mírou divergence jako u pyrenejských (R. pyrenaica pyrenaica) a alpských (R. rupicapra) kamzíků. Proto by měl být druhový statut tohoto taxonu přehodnocen.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176939