Počet záznamů: 1

Observing anthropomorphs in the Swimmers´ Cave, Gilf el-Kebir, Egypt

 1. 1.
  0331415 - ARUB-Q 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří
  Observing anthropomorphs in the Swimmers´ Cave, Gilf el-Kebir, Egypt.
  [Pozorování antropomorfních zobrazení v Jeskyni Plavců, Gilf el-Kebír, Egypt.]
  International Newsletter on Rock Art. -, č. 54 (2009), s. 23-25 ISSN 1022-3282
  Grant CEP: GA ČR GA404/08/0045
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Rock art * Neolithic * Gilf el-Kebir * Egypt
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Several rockshelters and smaller caves in the southern Gilf el-Kebir area provided Neolithic paintings, but there is a variability of topics and meanings between the individual sites. This paper examines the so-called “swimmers”, and compares their form with ethnological analogies: the acrobatic dances of actual Africa.

  Několik převisů a menších jeskyní v jižní části Gilf el-Kebíru poskytlo neolitické malby, avšak mezi jednotlivými lokalitami je značná odlišnost v tématice a významech. Tento článek zkoumá takzvané “plavce” a srovnává jejich tvar s etnologickými analogiemi: akrobatickými tanci v současné Africe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176935