Počet záznamů: 1

Lovci mamutů pod silnicí

 1. 1.
  0331412 - ARUB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří
  Lovci mamutů pod silnicí.
  [Mammoth hunters below the road.]
  National Geographic Česká republika. Roč. 8, č. 10 (2009), s. 32-39 ISSN 1213-9394
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Milovice * Gravettian * mammoths * lithic and bone industry * ceramics
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  První zpráva o záchranném výzkumu nové gravettské lokality. Poskytla nálezy fauny, kamenné a kostěné industrie, ozdobné předměty a keramické hrudky v několika stratigrafických polohách.

  First report on salvage excavation at a new Gravettian site. It yielded finds of fauna, lithic and bone industry, decorative objects, and ceramic lumps in several stratigraphic positions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176932