Počet záznamů: 1

Presence of the mosquito Anopheles hyrcanus in South Moravia, Czech Republic

 1. 1.
  0331405 - UBO-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šebesta, Oldřich - Rettich, F. - Minář, Jan - Halouzka, Jiří - Hubálek, Zdeněk - Juřicová, Zina - Rudolf, Ivo - Šikutová, Silvie - Gelbič, Ivan - Reiter, P.
  Presence of the mosquito Anopheles hyrcanus in South Moravia, Czech Republic.
  [Přítomnost komára Anopheles hyrcanus na jižní Moravě (Česko).]
  Medical and Veterinary Entomology. Roč. 23, č. 3 (2009), s. 284-286 ISSN 0269-283X
  Grant CEP: GA MŠk 2B08003
  Grant ostatní: 6th Framework Programme(XE) GOCE-2003-010284 EDEN
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519; CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Anopheles hyrcanus * mosquitoes * geographic range * Central Europe
  Kód oboru RIV: FN - Epidemiologie, infek. nemoci a klin. imunologie
  Impakt faktor: 2.092, rok: 2009

  During a survey of mosquitoes in the South Moravian lowland area, the mosquito Anopheles hyrcanus (Pallas) (Diptera: Culicidae) was found breeding in an ancient fish pond Nesyt. It is not clear whether this south-Palaearctic species, a known vector of malaria in Asia, not previously recorded in the Czech Republic, has gone undetected in the past, or has moved into the region as a result of climate change.

  V průběhu monitorování komárů v nížinné oblasti jižní Moravy byl zjištěn pro ČR nový druh Anopheles hyrcanus (Pallas) (Diptera: Culicidae) u rybníka Nesyt. Není jasné, zda tento jihopalearktický element, známý jako přenašeč malárie v Asii, unikal dříve v Česku detekci, anebo zda došlo k posunu jeho rozšíření k severu v rámci klimatických změn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176928