Počet záznamů: 1

Fowling during the Gravettian. The avifauna of Pavlov I, the Czech Republic

 1. 1.
  0331403 - ARUB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bochenski, Z. M. - Tomek, T. - Wilczyński, J. - Svoboda, Jiří - Wertz, K. - Wojtal, P.
  Fowling during the Gravettian. The avifauna of Pavlov I, the Czech Republic.
  [Lov ptáků v gravettienu. Avifauna z Pavlova I, Česká republika.]
  Journal of Archaeological Science. Roč. 36, č. 11 (2009), s. 2655-2665 ISSN 0305-4403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Pavlov * Gravettian * avifauna * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  This is the first article that describes in detail the bird remains from the Gravettian mega-site Pavlov I. More than 1000 bones represent 19 taxa, most numerous of which are Tetrao tetrix, Lagopus lagopus and L. muta, and Corvus corax. Most birds were hunted by people in the vicinity of the site.

  Jde o první článek, který detailně popisuje kosterní pozůstatky ptáků z gravettské mega-lokality Pavlov I. Více než 1000 kostí reprezentuje 19 druhů, z nichž nejpočetnější jsou Tetrao tetrix, Lagopus lagopus a L. muta, a Corvus corax. Většina ptáků byla lovena lidmi v okolí lokality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176926