Počet záznamů: 1

Blood parasites (Haemoproteus and microfilariae) in birds from the Caribbean slope of Costa Rica

 1. 1.
  0331398 - UBO-W 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Benedikt, V. - Baruš, Vlastimil - Čapek, Miroslav - Havlíček, M. - Literák, I.
  Blood parasites (Haemoproteus and microfilariae) in birds from the Caribbean slope of Costa Rica.
  [Krevní parazité (Haemoproteus a microfilárie) u ptáků z karibských svahů Kostariky.]
  Acta Parasitologica. Roč. 54, č. 3 (2009), s. 197-204 ISSN 1230-2821
  Grant CEP: GA AV ČR IAA601690901; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Blood parasites * microfilariae * birds * Costa Rica * Haemoproteus
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.070, rok: 2009

  We studied blood parasites in wild birds within Hitoy Cerere Biological Reserve and Barbilla National Park in Costa Rica during the rainy season of 2004. We examined blood samples from 248 and 114 birds, respectively. Protozoan parasites of the genus Haemoproteus as well as microfilariae were found. Prevalence of Haemoproteus in birds was 0.8% and 4.4% in Hitoy Cerere and Barbilla, respectively, and differences were significant. Prevalence of infection by microfilariae was 8.1% and 3.5%, respectively, however, differences were not significant. Based on morphological characteristics, we divided microfilariae into two groups and nine morphotypes. In Hitoy Cerere, there were microfilariae of all nine morphotypes whereas in Barbilla we only found two morphotypes.

  Během období dešťů 2004 jsme studovali krevní parazity volně žijících ptáků v biologické rezervaci Hitoy Cerere a v národním parku Barbilla. Vyšetřili jsme vzorky krve z celkem 248 a 114 jedinců ptáků a zjistili protozoární parazity rodu Haemoproteus a microfilárie. Prevalence zástupců rodu Haemoproteus u ptáků byla 0,8% v Hitoy Cerere a 4,4% v Barbille přičemž rozdíly byly signifikantní. Prevalence infekce mikrofiláriemi byla 8,1% a 3,5%, nicméně rozdíly nebyly signifikantní. Na základě morfologických vlastností jsme mikrofilárie rozdělili do dvou skupin a devíti morfotypů. V Hitoy Cerere se vyskytovaly mikrofilárie všech devíti morfotypů zatímco v Barbille pouze dva morfotypy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176924