Počet záznamů: 1

Molecular wiring of LiMnPO4 (olivine) by ruthenium(II)-bipyridine complexes

 1. 1.
  0331385 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kavan, Ladislav - Zukalová, Markéta - Exnar, I. - Zakeeruddin, S. M. - Graetzel, M.
  Molecular wiring of LiMnPO4 (olivine) by ruthenium(II)-bipyridine complexes.
  [Molekulové drátování LiMnPO4 komplexy dvojmocného ruthenia.]
  Electrochemistry Communications. Roč. 11, č. 11 (2009), s. 2137-2140 ISSN 1388-2481
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: LiMnPO4 * Ru-bipyridine complexes * Olivine
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.243, rok: 2009

  LiMnPO4 (olivine) was surface-modified by two different complexes: Ru-bis(4,4’-diethoxycarbonyl-2,2’-bipyridine)(4,4’-dicarboxylate-2,2’-bipyridine) and Ru-bis(4-carboxylic acid-4’-carboxylate-2,2’-bipyridine)(4,4’-dinonyl-2,2’bipyridine). These complexes have redox potentials of 4.45 and 4.25 V vs. Li/Li+, respectively, and are both active for molecular wiring of LiMnPO4.

  Povrch LiMnPO4 (olivine) byl modifikován dvěma komplexy Ru-bis(4,4’-diethoxykarbonyl-2,2’-bipyridin)(4,4’-dikarboxylát-2,2’-bipyridin) and Ru-bis(4-karboxylová kyselina-4’-karboxylát-2,2’-bipyridin)(4,4’-dinonyl-2,2’bipyridin). Tyto komplexy mají redox potenciály 4.45 a 4.25 V vs. Li/Li+, a jsou oba aktivní pro molekulové drátování LiMnPO4.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176914