Počet záznamů: 1

Biomarkers of nucleic acid oxidation, polymorphism in, and expression of, hOGG1 gene in styrene-exposed workers

 1. 1.
  0331382 - UEM-P 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Manini, P. - De Palma, G. - Andreoli, R. - Marczynski, B. - Hánová, Monika - Mozzoni, P. - Naccarati, Alessio - Vodičková, Ludmila - Hlaváč, P. - Mutti, A. - Vodička, Pavel
  Biomarkers of nucleic acid oxidation, polymorphism in, and expression of, hOGG1 gene in styrene-exposed workers.
  [Biomarkery oxidace nukleových kyselin, polymorfismy a exprese pro hOGG1 gen u lidí exponovaných styrenu.]
  Toxicology Letters. Roč. 190, č. 1 (2009), s. 41-47 ISSN 0378-4274
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500390806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: styrene exposure * hOGG1 Ser326Cys polymorphism * hOGG1 gene expression
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.479, rok: 2009

  This study investigated nucleic acid oxidation associated with styrene exposure, mRNA expression levels of hOGG1 gene and the role of the genetic polymorphism Ser326Cys of human 8-oxoguanine DNA N-glycosylase 1 (hOGG1) in 60 styrene-exposed workers and 50 unexposed clerks. Styrene exposure seems to be associated with oxidation damage to nucleic acids, particularly to RNA and with an induction of the BER system.

  Tato studie se zaměřuje na sledování oxidace nukleových kyselin s souvislosti se styrenovou expozicí, mRNA expresní level hOGG1 genu a funkční vliv polymorfismu Ser326Cys lidského genu pro 8-oxoguanin DNA N-glykozylazu na vzorce 60 lidí exponovaných styrenem a u 50 lidí neexponovaných. Expozice styrenem byla v této studii asociovaná s oxidačním poškozením RNA a indukcí Bázové excizní opravy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176911