Počet záznamů: 1

Pavlov VI. An Upper Paleolithic living unit

 1. 1.
  0331371 - ARUB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Králik, M. - Čulíková, Věra - Hladilová, Š. - Novák, Martin - Nývltová Fišáková, Miriam - Nývlt, D. - Zelinková, M.
  Pavlov VI. An Upper Paleolithic living unit.
  [Pavlov VI. Mladopaleolitický sídelní celek.]
  Antiquity. Roč. 83, č. 320 (2009), s. 282-295 ISSN 0003-598X
  Grant CEP: GA ČR GA404/08/0045; GA AV ČR KJB800010701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507; CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Pavlov * Gravettian * mammoths * ceramics * imprints
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 1.065, rok: 2009

  As a part of the Dolní Věstonice-Pavlov Gravettian area, a new satelite site Pavlov VI has been discovered in 2007. The site yielded a central pit sorrounded by a semicircle of smaller pits, remains of two mammoth individuals, lithic and bone industry, and decorative objects. Of special interest are the ceramic lumps, some intentionally shaped (an animal head) and others bearing imprints of fingers, textiles, and animal hair.

  Nová satelitní lokalita Pavlov VI byla objevena v roce 2007 jako součást gravettského sídelního areálu Dolní Věstonice-Pavlov. Lokalita zahrnovala centrální jámu obklopenou půlkruhem malých jamek, zbytky dvou mamutů, kamennou a kostěnou industrii a ozdobné předměty. Zvláštní význam mají úlomky keramiky, z nichž některé byly záměrně tvarovány (zvířecí hlava) a jiné nesou otisky prstů, textilu a zvířecích chlupů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176904