Počet záznamů: 1

Indirect fitness benefits are not related to male dominance in a killifish

 1. 1.
  0331357 - UBO-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Polačik, Matej - Reichard, Martin
  Indirect fitness benefits are not related to male dominance in a killifish.
  [Genetická kvalita samců halančíků nesouvisí s jejich dominancí.]
  Behavioral Ecology and Sociobiology. Roč. 63, č. 10 (2009), s. 1427-1435 ISSN 0340-5443
  Grant CEP: GA ČR GP206/06/P152
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Additive genetic benefits * Female preference * Good genes * Sequential mate choice * Sexual selection
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 2.749, rok: 2009

  Recent theoretical and empirical studies have shown that male dominance is often at odds with female mate preference and that indirect (genetic) benefits of mate choice may not be related to male dominance. We tested whether female preference corresponded to male dominance and whether mating with dominant males conveyed benefits to offspring fitness in a small freshwater fish, the African annual killifish Nothobranchius korthausae. We found that female N. korthausae showed no mate preference in terms of egg numbers deposited with respect to male dominance or body size and no congruent mate preference to specific males was detected. However, males sired offspring with consistently higher hatching success and the effect was repeatable across individual females. Thus, some males provided females with indirect benefits related to additive genetic quality ("good genes") and expressed via increased hatching rate, but this benefit was not related to male dominance status or body size.

  Testovali jsme, zda nepřímý prospěch samic afrických halančíků druhu Nothobranchius korthausae (genetická kvalita) souvisí s hierarchií mezi samci. Zjistili jsme, že samice nevykazovaly žádné signifikantní partnerské preference, a to jak vzhledem k velikosti samců, tak k jejich dominantní hierarchii. Nicméně někteří samci poskytovali samicím konsistentně vyšší pravděpodobnost líhnutí potomstva a tento efekt byl opakovatelný mezi jednotlivými samicemi. To znamená, že nepřímý prospěch lze přičíst tzv. "dobrým genům" (additivní kvalitě) a ne "komplementárním genům" (neaditivní kvalitě).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176890