Počet záznamů: 1

Telomere analysis of platyhelminths and acanthocephalans by FISH and Southern hybridizatio

 1. 1.
  0331350 - BC-A 2010 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Bombarová, M. - Vítková, Magda - Špakulová, M. - Koubková, B.
  Telomere analysis of platyhelminths and acanthocephalans by FISH and Southern hybridizatio.
  [Analýza telomer u ploštěnců a vrtejšů pomocí FISH a Southernovy hybridizace.]
  Genome. Roč. 52, č. 11 (2009), s. 897-903 ISSN 0831-2796
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/1860
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA524/07/1610; AV ČR(CZ) KJB501410901; Slovak grant agency VEGA(SK) 2/0148/09
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Acanthocephala * Platyhelminthes * chromosomes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.709, rok: 2009

  We examined the composition of telomeres of parasitic worms, representatives of flatworm groups Monogenea and Cestoda Platyhelminthes), and thorny-headed worms (Syndermata: Acanthocephala), by fluorescence in situ hybridization (FISH) with different telomeric repeat probes. Our results show that the (TTAGGG)n sequence, supposed to be the ancestral telomere repeat motif of Metazoa, is conserved in Monogenea (Paradiplozoon homoion) and Cestoda (Caryophyllaeus laticeps, Caryophyllaeides fennica, Nippotaenia mogurndae) but not in Acanthocephala Pomphorhynchus laevis and P. tereticollis). In the Pomphorhynchus species, no hybridisation signals were obtained either with the ‘nematode’ (TTAGGC)n, ‘arthropod’ (TTAGG)n and bdelloid (TGTGGG)n, telomeric probes using the FISH with their chromosomes and Southern hybridization with P. laevis DNA. Therefore, we suggest that parasitic Acanthocephala have evolved yet unknown telomeric repeat motif or different mechanism of telomere maintenance.

  Pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) jsme studovaly složení telomer u ploštěnců (zástupců skupin Monogenea a Cestoda) a vrtejšů (Syndermata: Acantocephala). Naše výsledky ukázaly, že sekvence (TTAGGG)n, která je považovaná za ancestrální telomerický motiv mnohobuněčných živočichů, se nachází u skupin Monogenea (Paradiplozoon homoion) a Cestoda (Caryophyllaeus laticeps, Caryophyllaeides fennica, Nippotaenia mogurndae), ale není přítomna u vrtejšů Pomphorhynchus laevis a P. tereticollis. U těchto dvou druhů nebyly nalezeny ani sekvence typické pro hlístice (TTAGGC)n, členovce (TTAGG)n a vířníky ze skupiny Bdelloida (TGTGGG)n, a to ani metodou FISH, ani Southernovou hybridizací s genomovou DNA P. laevis. Domníváme se tedy, že se u parazitických vrtejšů vyvinul dosud neznámý telomerický motiv nebo jiný mechanismus udržování telomer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176884