Počet záznamů: 1

Annuals sprouting adventitiously from the hypocotyl: their compensatory growth and implications for weed management

 1. 1.
  0331334 - BU-J 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Latzel, Vít - Dospělová, L. - Klimešová, Jitka
  Annuals sprouting adventitiously from the hypocotyl: their compensatory growth and implications for weed management.
  [Letničky regenerující z hypokotylu: jejich kompenzační růst a důsledky při kontrole plevelů.]
  Biologia. Roč. 64, č. 5 (2009), s. 923-929 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA ČR GD206/08/H044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: hypocotyle * regeneration * annuals
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  In three experiments, we investigated how the timing of disturbance or population origin affects adventitious bud formation on the hypocotyl for regeneration and compensatory growth in some annual weeds. The best compensation for biomass and fruit production was observed in M. minus, albeit two populations differed in this respect. The injured plants were shorter and produced more shoots than intact plants. Mechanical control of weeds capable of forming adventitious buds on hypocotyl by harrowing, brushing, or cutting may not be sufficient in organically farmed lands.

  Ve třech experimentech jsme sledovali vliv populace a načasováni disturbance na regeneraci a kompenzační růst letniček z banky pupenů - hypokotylu. Nejlepší kompenzační růst byl zaznamenán u druhu Microrrhinum minus, ačkoliv rozdíl byl patrný mezi populacemi. Narušené rostliny byly celkově nižšího vzrůstu oproti rostlinám nenarušeným. Mechanická kontrola plevelů schopných vegetativní regenerace z hypocotylu pomocí sekání, pročesávání a pod. nemusí mít v konečném důsledku pozitivní efekt v organicky (šetrně) obhospodařovávaných zemědělských polí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176872