Počet záznamů: 1

Reorganizace výuky a výzkumu na Německé vysoké škole technické (Deutsche Technische Hochschule) v Praze v letech 1938-1945

 1. 1.
  0331265 - MSUA-W 2010 CZ cze M - Část monografie knihy
  Josefovičová, Milena
  Reorganizace výuky a výzkumu na Německé vysoké škole technické (Deutsche Technische Hochschule) v Praze v letech 1938-1945.
  [Reorganization of the Teaching and Research at the German Technical University (Deutsche Technische Hochschule) in Prague in the Years 1939-1945.]
  Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2009 - (Hořejš, M.; Lorencová, I.), s. 400-406. Práce z dějin techniky a přírodních věd, 20. ISBN 978-80-7037-181-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: German Technical University, Prague * WW II * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Německá vysoká škola technická v Praze(Deutsche Technische Hochschule Prag) existovala od roku 1869. Po mnichovských událostech se škola začala transformovat pod neoficiálním tlakem říšských úřadů z československé státní instituce na říšskou. Hlavní změny, založené na říšských normách, se odehrály v letech 1939-1945. V roce 1940 byla škola nově rozdělena do tří fakult: Fakulta přírodních věd, Stavební fakulta, Strojní fakulta. S postupem války byli jak studenti tak přednášející posíláni na frontu, a výuka proto byla přerušována a některé obory byly zavřeny. Vyučující byli více zapojeni do vojenského výzkumu. V roce 1945 byla škola zrušena.

  The German Technical University (Deutsche Technische Hochschule Prague) existed in Prague since 1869. After the Munich events in September 1938, the university started to transform from a Czechoslovak state establishment into the Reich's one, coming thus under a non-formal influence of the Reich's administration. In the years 1939-1945, principal changes and reforms took place, based on the Reich's laws and regulations. In 1940, the university was newly divided into three faculties: Faculty of Science, Faculty of Civil Engineering and Faculty of Mechanical Engineering. As the war was progressing and both students and lecturers were being sent to the front, teaching was cut down and some of the disciplines were closed. On the contrary, the lectures were involved more in war research. In 1945, the university was closed down.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176828