Počet záznamů: 1

Level of Catechin, Myricetin, Quercetin and Isoquercitrin in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench), Changes of Their Levels during Vegetation and Their Effect on The Growth of Selected Weeds

 1. 1.
  0331251 - UEK-B 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalinová, J. - Vrchotová, Naděžda
  Level of Catechin, Myricetin, Quercetin and Isoquercitrin in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench), Changes of Their Levels during Vegetation and Their Effect on The Growth of Selected Weeds.
  [Hodnota katechinu, myricetinu, quercetinu a isoquercitrinu v pohance (Fagopyrum esculentum Moench), změny hodnot v průběhu vegetace a jejich vliv na růst vybraných plevelů.]
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. Roč. 57, č. 7 (2009), s. 2719-2725 ISSN 0021-8561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Allelopathy * buckwheat * catechin * quercetin * myricetin * weed
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.469, rok: 2009

  Level of Catechin, Myricetin, Quercetin and Isoquercitrin in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)were Determined by HPLC. We Studied Changes of Their Levels in Individual Plant Parts during Growing Season and Their Effect on The Growth of Selected Weeds.

  Hodnoty katechinu, myricetinu, kvercetinu a isokvercitrinu v pohance (Fagopyrum esculentum Moench) byly stanoveny s pomocí HPLC. Studovali jsme změny jejich hodnot v jednotlivých částech rostlin v průběhu růstového období a jejich vliv na růst vybraných plevelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176819