Počet záznamů: 1

Life-history variation in the short-lived herb Rorippa palustris: The role of carbon storage

 1. 1.
  0331208 - BU-J 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Sosnová, Monika - Klimešová, Jitka
  Life-history variation in the short-lived herb Rorippa palustris: The role of carbon storage.
  [Variace v životním cyklu krátkověkkého druhu Rorippa palustris: úloha zásobních asimilátů.]
  Acta Oecologica-International Journal of Ecology. Roč. 35, č. 5 (2009), s. 691-697 ISSN 1146-609X
  Grant CEP: GA ČR GD206/08/H044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: starch * wetland plants * recovery from injury
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.609, rok: 2009

  We studied carbon allocation in relation to germination date and disturbance in short-lived herb R. palustris. Plants with two different life-history modes were injured in different ontogenetic stages and starch content in roots was assessed. Autumnal cohort invested more into reproduction, whereas summer cohort into reserves. However, injury changed the allocation pattern: in the autumnal cohort it prevented allocation to reproduction, in the summer cohort caused starch depletion for regrowth.

  Byla studována alokace škrobu u R. palustris v závislosti na datu vyklíčení a narušení. Rostliny s rozdílnou životní historií (life-history mode) byly narušeny v různých ontogen. stádiích a zároveň byly sledovány zásoby škrobu v kořenech. Zatímco podzimní (ozimá) korota investovala spíše do růstu a reprodukce, letní (krátce vytrvalá) kohorta ukládala zásoby. Narušení změnilo běh věcí: u podzimní kohorty došlo k omezení investice do reprodukce, u letní kohorty způsobilo vyčerpání zásob na znovuobnovení ztracené biomasy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176790