Počet záznamů: 1

Increase of precision of surface magnetic field measurements by magnetic shielding

 1. 1.
  0331195 - FZU-D 2012 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Perevertov, Oleksiy
  Increase of precision of surface magnetic field measurements by magnetic shielding.
  [Zvýšení přesnosti měření povrchového magnetického pole pomocí magnetického stínění.]
  Measurement Science and Technology. Roč. 20, č. 5 (2009), 055107/1-055107/5 ISSN 0957-0233
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic shielding * hysteresis * surface field * open circuit * field gradient
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.317, rok: 2009

  In this work the problem of the surface field measurements on magnetically open samples is solved by the magnetic shielding. It is shown that the shielding reduce the field gradient near the sample thus reducing the field measurement error.

  V této práci je problém měření povrchového magnetického pole na magneticky otevřených vzorcích řešen pomocí magnetického stínění. Bylo prokázáno,že stínění zmenšuje gradient pole vedle povrchu vzorku a tím zmenšuje chybu měření pole.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176782