Počet záznamů: 1

DYNAMICS OF IMPINGING JETSSTUDIED IN TRANSVERSAL CROSS SECTION

 1. 1.
  0331181 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Něnička, Václav
  DYNAMICS OF IMPINGING JETSSTUDIED IN TRANSVERSAL CROSS SECTION.
  [Dynamika impaktních proudů zkoumaná v příčných řezech proudem.]
  Colloquim FLUID DYNAMICS 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Jonáš, P.; Uruba, V.), s. 49-50. ISBN 978-80-87012-21-5.
  [Colloquim FLUID DYNAMICS 2009. Praha (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499; GA AV ČR IAA200760705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: impinging jets * natural frequency * helical hydrodynamic instabilities
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  http://www.it.cas.cz/cs/kolokvium-dynamika-tekutin-2009

  Authors investigated experimentally air jets impinging on a flat plate. The object of interest were vortical instability structures in the mixing layer of the jet. Their formation was triggered by azimuthal waves generated in the nozzle exit. The structures were visualised by planar laser-light sheet illuminating a jet cross section where it scattered on by water mist particles added into air. The cross section was, photographed by a high-frequency camera located behind transparent impingement plate.

  Autoři vyšetřovali experimentálně vzduchové proudy dopadající na rovinnou stěnu, Předmětem zájmu byly vírové struktury vyvolané nestabilitou ve směšovací vrstvě proudu. Jejich tvoření bylo spouštěno azimutálními vlnami generovanými v ústí trysky. Struktury byly zviditelňovány vodní mlhou přidávanou do vzduchu, na jejíchž částicích docházelo k rozptylu rovinného světla laseru. Ten osvětloval příčný řez proudem, jenž vyl fotografován vysokofrekvenční kamerou umístěnou pod průhlednou impaktní stěnou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176775