Počet záznamů: 1

Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

 1. 1.
  0331176 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šnupárková, Jana
  Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
  [Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic perturbovaných frakcionálním Brownovým pohybem.]
  Czechoslovak Mathematical Journal. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 879-907 ISSN 0011-4642
  Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: fractional Brownian motion * weak solutions
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.306, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf

  Existence of weak solutions to an n-dimensional system of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown for a time-dependent but state-independent diffusion and a drift that may be rather singular.

  Je dokázána existence slabých řešení pro n-dimensionální systém stochastických diferenciálních rovnic perturbovaný frakcionálním Brownovým pohybem při difusním koeficientu závislém na čase, ale nezávislém na stavové proměnné, a s driftem, jenž může být značně singulární.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176771