Počet záznamů: 1

Some remarks on the aristocratic patronage of Franciscan Observants in Jagiellonian Bohemia

 1. 1.
  0331173 - UDU-I 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chlíbec, Jan
  Some remarks on the aristocratic patronage of Franciscan Observants in Jagiellonian Bohemia.
  [Několik poznámek k šlechtickému mecenátu františkánů - observantů v Čechách doby jagellonské.]
  Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe. London: British Archaeological Association and Maney Publishing, 2009 - (Opačić, Z.), s. 215-228. British Archaeological Association Conference Transactions, 32. ISBN 978-1-906540-58-6.
  [Medieval art and architecture in Prague and Bohemia. Praha (CZ), 07.07.2006-12.07.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Late Gothic art * Franciscans * Czech Gothic sculpture
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The study analyses cultural and artistic milieu of the monasteries of the order of the Franciscan Observants in the second half of the 15th– first half of the 16th century. During his short mission, John Capistran managed to invigorate the order, as is evident from the growth in the number of Franciscan monasteries. This building activity was supported by Czech Catholic aristocracy, who saw it as an opportunity to fulfil their political ambitions. A typical architectural feature of an Franciscan monasteries was the diamond vault, there were also rich libraries, wonderful wall-paintings on new themes, and superb tomb sculpture. Monasteries were important cultural centres filled with major works of Late Gothic art commissioned by the founders.

  Studie analyzuje kulturní a výtvarné prostředí klášterů řádu františkánů – observantů ve 2. polovině 15. – 1. polovině 16. století. Významným podnětem k budování nových klášterů tohoto řádu byla misie Jana Kapistrána. Tato stavební aktivita byla podporována českou katolickou aristokracií, pro niž byl militantní řád ideologickou oporou. Pro řádovou architekturu je typická diamantová klenba, vznikají zde bohaté knihovny, skvělé nástěnné malby s novými náměty a nejkvalitnější náhrobky. Z klášterů se stávají důležitá kulturní centra otevřená novým kulturním vlivům.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176769