Počet záznamů: 1

Italská inspirace terakotových reliéfů Pernštejnského paláce na Pražském hradě

 1. 1.
  0331171 - UDU-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chlíbec, Jan
  Italská inspirace terakotových reliéfů Pernštejnského paláce na Pražském hradě.
  [The Italian inspiration for the terracotta reliefs in Pernštejn Palace at Prague Castle.]
  Umění. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 140-147 ISSN 0049-5123
  Grant CEP: GA ČR GA408/05/2179
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Renaissance sculpture * terracotta * Italians in Prague
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text je věnován terakotové výzdobě Pernštejnského (později Lobkovického) paláce v Praze z let 1554 – 1560. Inspirace těchto reliéfů je v lombardském sochařství, ale jejich prazáklad pramení v Toskáně. Pro lombardské absorbování toskánských impulsů byla důležitá sochařská výzdoba kaple Portinariů u kostela Sant´ Eustorgio v Miláně, kterou tvůrci pražských děl znali stejně jako vlys náhrobku kondotiéra Colleoniho v Cappella Colleoni v Bergamu. Místem původu autorů pražských terakot mohla být Pavia, důležité centrum terakotových architektonických článků.

  The text is devoted to the terracotta decoration of Pernštejn (later Lobkovic) Palace at Prague in 1554 – 1560. The inspiration for these reliefs comes from the sculpture of Lombardy but its original roots lay in Tuscany. Lombardy´s absorption of impulses from Tuscany was significantly influenced by the sculptural decoration of the Portinari chapel in the Basilica of Sant´Eustorgio in Milan, with which the artists working in Prague were familiar, just as they also knew of the tomb of condottiere Colleoni in the Cappella Colleoni in Bergamo. The authors of the terracotta work in Prague may have originated in Pavia, an important centre of terracotta architectural arts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176767