Počet záznamů: 1

Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV

 1. 1.
  0331170 - UGN-S 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Roštínský, Pavel
  Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV.
  [Geomorphological characteristic of the archaelogical site Moravský Krumlov IV surrounding.]
  Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Vol. 29. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009 - (Nerudová, Z.; Neruda, P.), s. 26-42. Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology. ISBN 978-80-7028-347-9
  Grant CEP: GA ČR GP205/06/P188
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: geology * geomorphology * topography evolution
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Studie charakterizuje geologii a geomorfologii archeologického naleziště Moravský Krumlov IV v okolí vrchoviny Krulovský les na jihovýchodním okraji Českého masivu.

  The study characterizes geology and geomorphology of the archaeological site Moravský Krumlov IV surrounding in the neotectonic Krumlovský les Upland on the southeastern margin of the Bohemian Massif. It incorporates new information from detailed geomorphological mapping of the area and compares it with morphostructural data of wider region. Major rock types and landforms of several genetic types are distinguished and visualized in maps. Crucial stages of topography evolution are summarized.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176766