Počet záznamů: 1

Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008

 1. 1.
  0331157 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta - Knejzlík, Jaromír
  Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008.
  [Seismic Loading of Jeroným Mine during Swarm in Kraslice Region in 2008.]
  Hornická Příbram ve vědě a technice 2009. Příbram: Sekretariát sympozia, 2009, s. 1-7. ISBN 978-80-254-5090-1.
  [Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 /48./. Příbram (CZ), 13.10.2009-15.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným mine * mining documentation
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.hpvt.cz

  Do 6.10.2008 bylo seizmické zatížení podzemních prostor v Dole Jeroným v roce 2008 nízké. Od tohoto data došlo k velmi významnému zvýšení zatížení, neboť započal intenzivní seizmický roj v Kraslické oblasti. Vyvolané vibrace nezpůsobily viditelná poškození v důlních prostorách. V období 6.10. – 10.12.2008 bylo seizmickou stanicí JER1 zaznamenáno celkem 451 zemětřesení z Kraslické oblasti. Největší jev vznikl 14.10. (21:00) s maximální složkovou hodnotou rychlosti kmitání 0,435 mm.s-1

  Seismic loading of underground spaces of Jeroným Mine in 2008 was very low up to October 6, 2008. From this date, significant loading occurred because very intensive seismic swarm started in Kraslice region (about 25 km from mine). Induced vibrations did not evoke visible damages in underground spaces. In sum 451 earthquakes from Kraslice region were recorded in seismic station named JER1 within Oct. 6 – Dec. 10, 2008. The most intensive shock occurred in Oct. 14 (21:00); maximum value of component velocity reached 0.435 mm.s-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176758