Počet záznamů: 1

Learning and Unlearning in Hopfield-Like Neural Network Performing Boolean Factor Analysis

 1. 1.
  0331155 - UIVT-O 2011 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Frolov, A. A. - Húsek, Dušan - Muraviev, I. P. - Polyakov, P.Y.
  Learning and Unlearning in Hopfield-Like Neural Network Performing Boolean Factor Analysis.
  [Učení a odučování v Hopfieldově variantě neuronové sítě provádějící bolevskou faktorovou analýzu.]
  Advances in Machine Learning I. Berlin: Springer, 2010 - (Koronacki, J.; Ras, Z.; Wierzchon, S.; Kacprzyk, J.), s. 501-518. Studies in Computational Intelligence, 262. ISBN 978-3-642-05176-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: Boolean factor analysis * Hopfield-like neural network * spurious attractors * statistics * bingy data
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The peculiarity of usage the Hopfield-like network for Boolean factor analysis is the appearance of two global spurious attractors. They become dominant and, therefore, prevent successful factors search. To eliminate these attractors we propose a special unlearning procedure. This second unlearning procedure provides the suppression of factors with the largest attraction basins which dominate after suppression of global spurious attractors and prevent the recall of other factors. The origin of the global spurious attractors and the efficiency of the unlearning procedures are investigated in the present paper.

  Zvláštností použití Hopfieldovy neuronové sítě ve funkci booleovského faktorového analyzátoru je výskyt dvou globálních lživých traktorů, jež jsou dominantní, a proto brání úspěšnému vyhledávání faktorů. Pro eliminaci těchto atraktorů je navržena speciální dvoufázová metoda odučování. Druhý krok odučení umožňuje potlačení faktorů s největší oblastí atraktivity, které dominují po potlačení rušivých globálních atraktorů a brání tak nalezení dalších faktorů. Analyzován je původ globálních lživých traktorů a účinnost odučovacích postupů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176757