Počet záznamů: 1

Molluscan shell evolution with review of shell calcification hypothesis

 1. 1.
  0331153 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Furuhashi, T. - Schwarzinger, C. - Mikšík, Ivan - Smrž, Miloslav - Beran, A.
  Molluscan shell evolution with review of shell calcification hypothesis.
  [Evoluce skořápek měkkýšů s přehledem hypotéz kalcifikace skořápek.]
  Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology. Roč. 154, č. 3 (2009), s. 351-371 ISSN 1096-4959
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: mollusca * shell * biomineralization
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.607, rok: 2009

  Chitin, silk fibroin protein, and acidic macromolecules are important components for shell formation. This study gives overview of these compounds including some new biochemical data

  Chitin, hedvábný fibroin protein a kyselé makromolekuly ksou důležitými látkami pro tvorbu skořápky. Tato studie podává přehled o těchto látkách včetně nových biochemických údajů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176756