Počet záznamů: 1

Old-field succession related to oil nitrogen and moisture, and the importance of plant species traits

 1. 1.
  0331142 - BU-J 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Szabó, R. - Prach, Karel
  Old-field succession related to oil nitrogen and moisture, and the importance of plant species traits.
  [Sukcese na opuštěných polích ve vztahu k půdnímu dusíku a vlhkosti, a důležitost rostlinných vlastností.]
  Community Ecology: an interdisciplinary journal reporting progress in community and population studies. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 65-73 ISSN 1585-8553
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: succession * soil fertility * species traits
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.792, rok: 2009

  Successional seres in the first 15 years after field abandonment were divergent. Species diversity significantly decreased with increasing site moisture and was highest in sites with moderate nitrogen content; while the relationship with time was not significant.

  Sukcesní série divergovaly, druhová diverzita signifikantně klesala se vzrůstající půdní vlhkostí a byla nejvyšší na místech se středními obsahy dusíku, vztak k sukcesnímu stáří nebyl signifikantní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176748