Počet záznamů: 1

Redundant Rules Detection in EEG Fuzzy Classifier

 1. 1.
  0331140 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Coufal, David
  Redundant Rules Detection in EEG Fuzzy Classifier.
  [Detekce nadbytečných pravidel v EEG fuzzy klasifikátoru.]
  Intelligent Engineering Systems. Los Alamitos: IEEE, 2009, s. 177-181. ISBN 978-1-4244-4111-2.
  [INES 2009. International Conference on Intelligent Engineering Systems /13./. Barbados (BB), 16.04.2009-18.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk ME 949; GA MDS 1F84B/042/520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG spectrograms * microsleeps detection * implicative fuzzy system * redundancy
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  In the paper we present the application of the redundancy detection algorithm for the purpose of simplification of rule base of a radial implicative fuzzy classifier. The classifier is built up to detect different levels of vigilance of car drivers. The classification is based on the analysis of EEG spectrograms.

  V práci se zabýváme detekcí nadbytečných (redundantních) pravidel v bázi radiálního implikačního fuzzy klasifikátoru za účelem snížení jeho výpočetní složitosti. Klasifikátor detekuje rozdílné stavy bdělosti řidiče na základě předloženého EEG spektrogramu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176746