Počet záznamů: 1

Magnetoelasticity of (Lu.sub.0.8./sub.Ce.sub.0.2./sub.).sub.2./sub.Fe.sub.17./sub. intermetallic compound

 1. 1.
  0331133 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Andreev, Alexander V. - Koyama, K. - Tereshina, Evgeniya - Prokleška, J. - Watanabe, K.
  Magnetoelasticity of (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 intermetallic compound.
  [Magnetoelasticita intermetalické sloučeniny (Lu0.8Ce0.2)2Fe17.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 477, 1-2 (2009), s. 62-67 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/06/0185
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: R2T17 * Lu2Fe17 * ferromagnetism * metamagnetism * magnetostriction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009

  Study of magnetostriction of (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 has been performed by two methods, bulk and microscopic: by the capacitor dilatometer on a single crystal grown by the Czochralski method and by the X-ray powder diffraction. The field-induced transition from the antiferromagnetic to the ferromagnetic state is accompanied by the lattice expansion both in the basal plane and along the c-axis of the hexagonal structure. In addition to the spontaneous linear magnetostriction las = 0.8*10-3, lcs = 6.8*10-3 along the a and c axes, respectively, and volume effect ws = 8.4*10-3, a comparable field-induced magnetostriction (la = 1.3*10-3, lc = 3.4*10-3, w = 6.0*10-3) is observed in a field of 5 T applied along the a axis.

  Magnetostrikce (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 byla určena jednak kapacitním dilatometrem jednak práškovou rtg difrakcí. Polem indukovaný přechod z antiferromagnetikého do ferromagnetického stavu je doprovázen expanzí mřížky both in the basal plane and along the c-axis of the hexagonal structure. Polem indukovaná magnetostrikce v poli 5 T podél a osy je velikostí srovnatelná se spontánní magnetostriction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176742