Počet záznamů: 1

Přenášení názvů rostlin

  1. 1.
    0331119 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
    Havlová, Eva
    Přenášení názvů rostlin.
    [Moving names from one plant to another.]
    Linguistica Brunensia. Roč. 57, 1-2 (2009), s. 73-79 ISSN 1803-7410
    Grant CEP: GA ČR GA405/07/1092
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
    Klíčová slova: etymology * Slavic studies * names of plants
    Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

    Příspěvek ukazuje, jak a proč se název jedné rostliny přenáší na jinou. Nejčastěji jde o názvy blatouchu.

    The article slows how and why the names of marsh marigold become designations of other plants.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176731