Počet záznamů: 1

Historik František Roubík v proměnách archivnictví Republiky Československé

 1. 1.
  0331095 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Holát, Pavel
  Historik František Roubík v proměnách archivnictví Republiky Československé.
  [Historian František Roubík in Changes of the Archival Science in the Czechoslovak Republic.]
  Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929). České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009 - (Blümlová, D.; Jiroušek, B.), s. 67-83. Jihočeský sborník historický - Supplementum, 1. ISBN 978-80-904446-0-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Roubík, František * archive science * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor podává přehled aktivit Františka Roubíka na počátku 20. let 20. stol. Jako pracovník Ministerstva vnitra byl Roubík svědkem a účastníkem převratných změn v československém archivnictví (založení Státní archivní školy, vznik Československé archivní společnosti). Rovněž se tehdy podílel na provedení archivní rozluky mezi Rakouskem a Československem.

  Author tried to outline František Roubík's activities at the beginning of the 1920's when the historian participiated in carrying out the archival disjunction between two new countries, Austria and Czechoslovakia. As a member of the newly established Archives of the Interior Ministry work group (1920), he witnessed and influenced other revolutionary changes in Czechoslovak archival theory; the founding of the State Archive School and the beginnings of the Czechoslovak Archive Society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176714