Počet záznamů: 1

HPMA copolymer conjugates with reduced anti-CD20 antibody for cell-specific drug targeting. I. Synthesis and in vitro evaluation of binding efficacy and cytostatic activity

 1. 1.
  0331075 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Etrych, Tomáš - Strohalm, Jiří - Kovář, Lubomír - Kabešová, Martina - Říhová, Blanka - Ulbrich, Karel
  HPMA copolymer conjugates with reduced anti-CD20 antibody for cell-specific drug targeting. I. Synthesis and in vitro evaluation of binding efficacy and cytostatic activity.
  [Polymerní konjugáty obsahující redukované anti-CD20 protilátky pro buněčně specifické směrování léčiv: Syntéza a in vitro stanovení vazebné a cytostatické aktivity.]
  Journal of Controlled Release. Roč. 140, č. 1 (2009), s. 18-26 ISSN 0168-3659
  Grant CEP: GA MŠk 1M0505; GA AV ČR IAAX00500803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: HPMA copolymers * drug delivery systems * doxorubicin * monoclonal anti-CD20 antibody * drug targeting
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 5.949, rok: 2009

  Synthesis, physicochemical and biological properties and preliminary anticancer activity of new star-shaped polymer–doxorubicin (DOX) conjugates targeted with anti-CD20 monoclonal antibody were investigated. New method of synthesis of star antibody-targeted polymer–drug conjugates with pH-controlled drug release described in this paper opens new perspectives for development of new therapeutics intended for cancer therapy.

  Byla popsána příprava, fyzikálně-chemická a biologická charakterizace a předběžná protinádorová aktivita nových hvězdicových polymerních konjugátů s doxorubicinem směrovaných s anti-CD 20 monoklonální protilátkou. Nová metoda přípravy hvězdicových polymerních konjugátů otevírá nové perspektivy ve vývoji nových terapeutik při léčbě rakoviny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176702