Počet záznamů: 1

Využití destilačního odpadu v sekvenci bioplyn-kogenerace-produkce řas

 1. 1.
  0331069 - UCHP-M 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaštánek, František - Brániyková, Irena - Maléterová, Ywetta - Kaštánek, P.
  Využití destilačního odpadu v sekvenci bioplyn-kogenerace-produkce řas.
  [Utilization of Distillery Effluents and Agriculture Waste in a Biomas-Cogeneration-Microalgae Sequence.]
  Book of Abstracts. -: -, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-969792-1-9.
  [Seminář Biopaliva v dopravě. Bratislava (SK), 21.09.2009-22.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: biogass * photobioreactor * algae
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Je ověřena technická schůdnost komplexního zpracování lihovarských výpalků pro jejich energetické a materiálového využití. Princip navrženého procesu spočívá v postupných vzájemně propojených krocích: zpracování výpalků na bioplyn, přičemž se přepokládá, že využití bioplynu v kogenerační jednotce na využitelné teplo a elektrickou energii; přímé využití části bioplynu a spalných plynů z kogenerace jako zdroje uhlíku obsaženého v bioplynu, resp. v odpadním oxidu uhličitém pro produkci mikrořas s jejich perspektivním využití pro výrobu dalších produktů a pro snížení emisí oxidu uhličitého z bioplynových stanic; zpracování odpadního digestátu z anaerobní produkce bioplynu pro získání amoniaku ve formě čpavkové vody a její využití jako absorpčního media pro absorpci oxidu uhličitého z bioplynu a tím jeho nebohacení o methan. Kapalný produkt po absorpci je využit jako zdroj dusíku pro kultivaci řas ve fotobioreaktoru. Produkce řas byla dokumentována na pilotním fotobioreaktoru o objemu 300l.

  The objective of the proposed project is the pilot plant scale experimental verification of technical feasibility of complex utilization of organic waste in a sequence of technological steps that result in a conversion of the waste into biogas (for the production of electric power and heat in co-generation unit) and microalgae biomass. The novel idea of the proposed technology is the utilization of the portion of the produced biogas and/or exhaust gases from a cogeneration unit as a source of carbon dioxide to feed algae. The waste water can be used both as a fertilizer and as the source of ammonia liquor. A portion of the ammonia liquoer is used to absorb carbon dioxide from biogas to obtain methane enriched gas and as a source of nitrogen for algae in the fotobioreactor. The process was demonstrated in a pilot plant fotobioreactor of the volume of 300 L.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176696