Počet záznamů: 1

Soil water retention and gross primary productivity in the long-term monitored catchment in the Šumava Mts

 1. 1.
  0331056 - UH-J 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Miroslav - Šír, Miloslav - Lichner, Ľ.
  Soil water retention and gross primary productivity in the long-term monitored catchment in the Šumava Mts.
  [Retence vody v půdě a hrubá primární produkce na dlouhodobě monitorovaném povodí na Šumavě.]
  International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basis. Clausthall-Zellerfeld: Papierfliegel, 2009 - (Herrmann, A.; Schumann, S.), s. 261-264. ISBN 978-3-89720-996-1.
  [International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basis. Goslar-Hahnenklee (DE), 30.03.2009-02.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/08/1174; GA AV ČR 1QS200420562; GA ČR GA526/08/1016; GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: evapotranspiration * gross primary productivity * entropy production * soil water retention
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  The synergy between meteorological quantities (precipitation, income of solar heat), plant transpiration, gross primary productivity, and soil water retention were studied in the experimental catchment Liz and in the experimental area Zábrod – Meadow in the Šumava Mts. (Bohemian Forest) during the growing seasons of 1985–2007. This extended abstract summarised the results obtained in the locality Zábrod – Meadow during the growing seasons (1.6.–30.9.) 1983–2000.

  Na experimentálním povodí Liz a na ploše Zábrod na Šumavě je studována synergie mezi meteorologickými veličinami (srážky, příkon slunečního tepla), transpirací rostlin, hrubou primární produktivitou a retencí vody v půdě ve vegetačních sezónách 1985 – 2007. V příspěvku jsou shrnuty výsledky získané na lokalitě Zábrod – louka ve vegetačních sezónách (1.6.–30.9.) let 1983 – 2000.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176684