Počet záznamů: 1

Short-term variability in primary productivity during a wind-driven diatom bloom in the Gulf of Eilat (Aqaba)

 1. 1.
  0331017 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Iluz, D. - Dishon, G. - Capuzzo, E. - Meeder, E. - Astoreca, R. - Montecino, V. - Znachor, Petr - Ediger, D. - Marra, J.
  Short-term variability in primary productivity during a wind-driven diatom bloom in the Gulf of Eilat (Aqaba).
  [Variabilita primární produkce během krátce trvajícího rozsivkového květu v Eilatském zálivu.]
  Aquatic Microbial Ecology. Roč. 56, 2-3 (2009), s. 205-215 ISSN 0948-3055.
  [GAP workshop /8./. Eilat, 30.03.2008-08.04.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: primary production * wind speed * upwelling * phytoplankton * diatom blooms * phytoplankton absorption
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 1.743, rok: 2009

  In the northern Gulf of Eilat (Aqaba), sharp increases (within 24 hours) in the biomass of diatoms and rates of primary production occurred in April 2008. Euphotic depth decreased from 60 to 45 m. During this time, a significant increase in silica deposition by the diatoms was also detected. We attribute the mentioned changes in environmental characteristics to wind-generated surface currents. Strong winds enriched the surface layers with unusually high nutrient concentrations within <1 d. Hence, primary production rates were observed at a relatively eutrophic nearshore station and pelagic station. They were compared with rates measured on the subsequent day. Values measured were twice as high as those at the pelagic station during the previous calm day. Routine monitoring programs with monthly or semi-weekly sampling are thus likely to miss brief but significant injections of nutrients, leading to the underestimation of seasonal and annual primary production.

  V dubnu 2008 došlo v severní části Eilatského zálivu (Rudé moře) k náhlému nárůstu biomasy rozsivek a primární produkce během pouhých 24 hodin. Tloušťka eufotické vrstvy se zmenšila z 60 na 45 m. V této době byl take zaznamenán významný nárůst depozice Si u rozsivek. Tyto změny byly zapříčiněny hladinovými proudy vytvořenými silným větrem, který obohatil povrchové vrstvy vysokým množstvím živin. Vysoká primární produkce byla zaznamenána jak těsně u pobřezí, tak i na volném moři, kde došlo k zdvojnásobení primární produkce v porovnání s předchozím bezvětrným dnem. Tyto rychlé krátkotrvající změny mohou být jen těžko postiženy rutinním monitorovacím programem s týdeními nebo měsíčními intervaly, a proto sezónní odhad primární produkce může být výrazně podhodnocen.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176652