Počet záznamů: 1

"Drei contrafeit kaiser Caroli Quinti, kaiser Ferdinandi und kaiser Maximiliani, von mosaico"

 1. 1.
  0330977 - UDU-I 2010 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Bukovinská, Beket
  "Drei contrafeit kaiser Caroli Quinti, kaiser Ferdinandi und kaiser Maximiliani, von mosaico".
  ["Drei contrafeit kaiser Caroli Quinti, kaiser Ferdinandi und kaiser Maximiliani, von mosaico".]
  Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie, 2009 - (Ševčík, A.), s. 23-27. ISBN 978-80-7035-416-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Rudolf II * kunstkammer * mosaic
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Der Beitrag will auf drei kleine Portraitmosaiken aufmerksam machen, die einst zum Bestand der Kunstkammer Rudolfs II. gehörten und heute in der Exposition der Kunstkammer des Erzherzog Ferdinand II. am Schloss Ambras ausgestellt sind. Er versammelt und korrigiert die bisherigen Kenntnise und sollte als Ausgangspunkt zur genaueren Bestimmung dieser interessanten Stücke dienen.

  The contribution wants to draw attenion to three miniature portrait mosaics, which were part of Rudolph II´s kunstkammer and are now part of the exposition installed in archduce Ferdinand II´s kunstkammer at the Ambrass castle. The text also collects and revises scattered pieces of information about these remarkable works of art and thanks to that enables more precise estimation of a period they were made in and to place their autorship more accurately.

  Příspěvek chce upozornit na tři drobné portrétní mozaiky, které byly součástí kunstkomory Rudolfa II. a dnes jsou v expozici kunstkomory arcivévody Ferdinanda II. na zámku Ambras. Shromažďuje a koriguje rozptýlené údaje a umožňuje přesnější časové a autorské zařazení těchto pozoruhodných děl.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176625