Počet záznamů: 1

Germination and establishment of invasive and native Impatiens species in species-specific microsites

 1. 1.
  0330970 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Skálová, Hana - Pyšek, Petr
  Germination and establishment of invasive and native Impatiens species in species-specific microsites.
  [Klíčení a uchycování domácího a invazních druhů Impatiens v druhově specifických mikrostanovištích.]
  Neobiota. Roč. 8, - (2009), s. 101-109 ISSN 1619-0033.
  [European Conference on Biological Invasions /5./. Prague, 23.09.2008-26.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA206/07/0668
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: alien species * biomass * congeners
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Performance of the Impatiens species (I. glandulifera, I. noli-tangere, I. parviflora) in the field sites dominated by the individual species was studied. Sites dominated by native I. noli-tangere and earlier invader I. parviflora were suitable for germination of all Impatiens species, while the I. parviflora sites were more suitable for further plant establishment. This result indicates that I. noli-tangere has been outcompeted from sites currently dominated by I. parviflora as well as a possible threat of further spreading of I. glandulifera into sites occupied now by other Impatiens species. Experimental plots in sites dominated by I. glandulifera were unsuitable even for growth of this species one year after its cut. This indicates facilitation by the I. glandulifera adults.

  Byly studovány projevy druhů Impatiens (I. glandulifera, I. noli-tangere, I. parviflora) v terénu na místech, kde tyto jednotlivé druhy dominují. Místa, kde dominovala domácí I. noli-tangere a dřívější invazní I. parviflora, byla vhodná pro klíčení všech druhů, ale místa s dominací I. parviflora byla vhodnější pro další vývoj rostlin. Výsledky ukazují, že I. noli-tangere mohla být v minulosti z těchto míst konkurenčně vytlačena; je možná další expanze I. glandulifera. Místa s dominancí tohoto druhu byla nevhodná nejen pro růst otatních druhů Impatiens i samotné I. glandulifera rok po té, co byla I. glandulifera posečena.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176621