Počet záznamů: 1

Gel structure of the corrosion layer on cladding pipes of nuclear fuels

 1. 1.
  0330960 - USMH-B 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Medek, Jiří - Weishauptová, Zuzana
  Gel structure of the corrosion layer on cladding pipes of nuclear fuels.
  [Gelová struktura korozní vrstvy na povlakových trubkách jaderného paliva.]
  Journal of Nuclear Materials. Roč. 393, č. 2 (2009), s. 306-310 ISSN 0022-3115
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/0043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: cladding pipes of nuclear fuels * corrosion layer * zirconium alloys
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Impakt faktor: 1.933, rok: 2009

  The study has been aimed at identifying the transition of the hydrated crystalline form ZrO2.nH2O into a gel. Evidence of the gel form existence has been based on different water content in the gel and in the crystalline oxide using desorption isotherm of the water vapour and microhardness testing.

  Cílem studie bylo identifikovat přechod hydratované krystalické formy ZrO2.nH2O do gelové. Důkaz existence gelové formy byl založen na rozdílném obsahu vody v gelu oproti vodě přidružené ke krystalickému oxidu s použitím desorpční izotermy vodní páry a mikrotvrdosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176613