Počet záznamů: 1

5-Lipoxygenase inhibitors potentiate 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3-induced monocytic differentiation by activating p38 MAPK pathway

 1. 1.
  0330952 - BFU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stixová, Lenka - Procházková, Jiřina - Souček, Karel - Hofmanová, Jiřina - Kozubík, Alois
  5-Lipoxygenase inhibitors potentiate 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3-induced monocytic differentiation by activating p38 MAPK pathway.
  [Inhibitory 5-lipoxygenázy posilují monocytární diferenciaci indukovanou 1alfa,25-dihydroxyvitaminem D3 aktivací p38 MAPK dráhy.]
  Molecular and Cellular Biochemistry. Roč. 330, 1-2 (2009), s. 229-238 ISSN 0300-8177
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP524/06/P345; GA ČR(CZ) GA301/07/1557; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: differentiation * 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 * 5-lipoxygenase inhibitors
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.896, rok: 2009

  The VD3 effects on HL-60 cell differentiation were significantly potentiated by 5-LPO inhibitors MK-886 and AA-861 and were inverted by SB202190, a p38 MAPK inhibitor. These results indicated that p38 MAPK pathway is involved in potentiated monocytic differentiation.

  Účinky 1alfa,25-dihydroxyvitaminu D3 (VD3) na diferenciaci buněk HL-60 byly významně posíleny inhibitory 5-LPO MK-886 a AA-861 a byly zvráceny inhibitorem p38 MAPK SB202190. Tyto výsledky ukázaly, že dráha p38 MAPK je zapojená do posílené monocytární diferenciace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176608