Počet záznamů: 1

Subjekt a svět. Heideggerova transcendentální filosofie

 1. 1.
  0330948 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kuneš, Jan
  Subjekt a svět. Heideggerova transcendentální filosofie.
  [Subject and World. Heidegger's Transcendental Philosophy.]
  Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia, 2009, s. 173-230. ISBN 978-80-7007-296-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: subject * transcendental philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek probírá věcnou návaznost raného Heideggera na Kanta, týkající se otázky subjektu.

  The article is concerned with Heiegger's following Kant in question of subject.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176605