Počet záznamů: 1

Numerical solution of unsteady flow in turbine stage

 1. 1.
  0330942 - UT-L 2010 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Halama, Jan - Furst, Jiří - Fořt, Jaroslav - Kozel, Karel
  Numerical solution of unsteady flow in turbine stage.
  [Numerické řešení nestacionárního proudění v turbínovém stupni.]
  Conference on Modelling Fluid Flow Proceedings. Budapest: Dept. Fluid Mechanics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2009 - (Vád, J.), s. 1-8. ISBN 978-963-420-985-0.
  [International Conference on Fluid Flow Technologies /14./. Budapest (HU), 09.09.2009-12.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: stator-rotor interaction * unsteady flow, * implicit method
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  This paper refers about the development of implicit numerical method for modeling of~unsteady stator-rotor interaction. The temporal discretization is based on fixed number of dual time iterations. The stator-rotor coupling algorithm is described and the time step size issue is discussed. Numerical results for the case of compressible flow in high pressure turbine stage are compared with numerical results achieved by independent numerical method with different topology of computational grid, numerical flux as well as discretization.

  Tato práce popisuje vývoj implicitní metody pro řešení nestacionární interakce statoru a rotoru. Časová diskretizace je založena na pevném počtu iterací v duálním čase. Je diskutována metoda svazování. Numerické výsledky získané implicitní metodou jsou porovnány s numerickými výsledky nezávislé numerické metody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176601