Počet záznamů: 1

Task Force of the EFMI Journals: Background, Rationale and Purpose

 1. 1.
  0330925 - UIVT-O 2010 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Masic, I. - Kern, J. - Zvárová, Jana - de Lusignan, S.
  Task Force of the EFMI Journals: Background, Rationale and Purpose.
  [Pracovní skupina EFMI časopisů: zázemí, zdůvodnění a záměr.]
  Medical Informatics in a United and Healthy Europe. Amsterdam: IOS Press, 2009 - (Adlassnig, K.; Blobel, P.; Mantas, J.; Masic, I.), s. 946-950. Studies in Health Technology and Informatics, 150. ISBN 978-1-60750-044-5.
  [MIE 2009. International Congress of the European Federation for Medical Informatics /22./. Sarajevo (BA), 30.08.2009-02.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EFMI * mission statement * task force of medical informatics journals
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The paper presents an analysis of how EFMI disseminates new knowledge and the active medical informatics journals in EFMI member countries was carried out as an outcome of the EFMI Council meeting in London in 2008. The analysis identifies eight active major informatics journals and a several other publications. Most are subscription-based and are published at least quarterly. There is a possibility for the editors to meet regularly and form a community of practice with the aim of further improving their effectiveness in disseminating new knowledge and best practice in medical informatics. It is feasible to share expertise and it may be possible to harmonise several aspects of preparation and submission of manuscripts so that some identified barriers in publishing are reduced.

  Příspěvek prezentuje analýzu, jak EFMI šíří nové poznatky a aktivní časopisy medicínské informatiky v členských zemích EFMI. Jedná se o výsledek jednání Rady EFMI v Londýně v roce 2008. Analýza označuje osm hlavních aktivních informatických časopisů a několik dalších publikací. Většina z nich je založena na předplatném a jsou publikovány alespoň jednou za čtvrt roku. Pro editory existuje možnost se pravidelně scházet a tvořit praktickou komunitu s cílem dalšího zlepšování jejich účinnosti při šíření nových poznatků a osvědčených postupů v medicínské informatice. Je možné sdílet zkušenosti a to může harmonizovat některé aspekty přípravy a předkládání rukopisů a tím jsou sníženy některé překážky při publikování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176591