Počet záznamů: 1

Statistics and Biomedical Informatics in Forensic Sciences

 1. 1.
  0330922 - UIVT-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zvárová, Jana
  Statistics and Biomedical Informatics in Forensic Sciences.
  [Statistika a biomedicínská informatika ve forenzních vědách.]
  Environmetrics. Roč. 20, č. 6 (2009), s. 743-750 ISSN 1180-4009.
  [TIES 2007. Annual Meeting of the International Environmental Society /18./. Mikulov, 16.08.2007-20.08.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: biomedical informatics * biomedical statistics * genetic information * forensic dentistry
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.000, rok: 2009

  Statistics and biomedical informatics play a very important role in forensic sciences. Statistics can be regarded as the science of uncertainty. It is therefore natural that statistics should be applied to evidence used for legal purposes or the individual's identification as uncertainty is a feature of any legal or identification processes where decisions are based on upon the basis of evidence. Biomedical informatics is bringing new approaches how to handle genetic and other data supporting decision-making processes. We will show the simultaneous application of statistical and biomedical informatics approaches in the field of forensic dentistry and for calculating weight-of-evidence for forensic DNA profiles.

  Statistika a biomedicínská informatika hrají ve forenzních vědách velmi důležitou roli. Statistika může být považována za vědu o nejistotě. Je tedy přirozené, že by měla být aplikována na důkazy, které se využívají k právním účelům nebo k identifikaci jedince, jelikož nejistota je znakem jakýchkoli právních či identifikačních procesů, kde je rozhodování založeno na základě důkazu. Biomedicínská informatika přináší nové přístupy jak zacházet s genetickými a dalšími daty, která podporují procesy rozhodování. Ukážeme současně probíhající aplikaci statistických přístupů a přístupů biomedicínské informatiky na poli forenzního zubního lékařství a pro výpočet váhy důkazu pro forenzní profily DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176589