Počet záznamů: 1

Projevy nadbytku dusíku v půdě

 1. 1.
  0330907 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hynšt, Jaroslav - Šimek, Miloslav
  Projevy nadbytku dusíku v půdě.
  [Symptomes of nitrogen excess in soil.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 67-75. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA AV ČR IAA600660605; GA ČR GA526/04/0325
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: nitrogen * soil * excess
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Nedostatek a nadbytek dusíku mohou mít různý význam v odlišných ekosystémech. Proto je třeba hledat obecné projevy nedostatku a nadbytku dusíku v půdě. Ve 3 rozdílných půdách byla testována hypotéza, že rostoucí nasycení půdy dusíkem zvyšuje podíl minerálního dusíku na úkor rozpustného organického dusíku a dusíku v mikrobní biomase. Vzorky půdy byly odebrány v porostu bezu černého, na orné půdě a v extenzivním sadu. Půdy byly inkubovány 14 dní a byl sledován obsah NH4+, NO3-, rozpustného organického dusíku a dusíku v mikrobní biomase. V souladu s hypotézou byl celkový obsah stanovovaných forem dusíku a nejvyšší podíl minerálního dusíku nejvyšší v nitrofilním keřovém porostu bezu černého a nejnižší v půdě nehnojeného extenzivního sadu, ve které byla většina dusíku vázána v mikrobní biomase a obsah minerálního dusíku byl nízký. Půdy se také výrazně lišily vývojem během inkubace.

  Nitrogen cycling is one of the most important processes on the Earth. Most of N transformations run in soil. Nitrogen usually enters the soil as occasional input in concentrated forms which means that it is often in excess or in deficit. However, deficit and excess of N have different value in different soils and ecosystems. For example, amount of N which causes significant impact on ecosystem of spruce forest is insufficient for the maize field. This suggests, that the amount of N in soil must be evaluated in context of the whole ecosystem. In N-limited ecosystems, most of N is stored in plant biomass and litter characterized by slow transformations. Productivity of ecosystem is low, but N is utilized with high efficiency. On the other hand, in conditions of high availability of N, losses take place. These differences are reflected in content of different fractions of soluble N in soil and different rates of their transformations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176580