Počet záznamů: 1

Racionalita v osvícenství a její evropský kontext: Dobrovský, Palacký, Masaryk

 1. 1.
  0330889 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jan
  Racionalita v osvícenství a její evropský kontext: Dobrovský, Palacký, Masaryk.
  [Racionality in Enlightenment and Its European Context: Dobrovský, Palacký, Masaryk.]
  AUSPICIA. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 82-89 ISSN 1214-4967
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: racionality in enlightenment * humanity * structure of values * Dobrovský * Palacký * Masaryk
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Cílem tohoto příspěvku je poukázat na originalitu myšlení tří českých osvícenců Dobrovského, Palackého a Masaryka, kteří se v rámci svých nadčasových filosoficko-náboženských snah právem řadí mezi osvícence světového formátu. Dosažení tohoto evropského rozměru se ale neobejde bez otevřenosti k myšlenkovým proudům, jež k nám doléhají a bez tvořivé spojitosti s nimi.

  The goal of this paper is to refer to originality of thinking of three Czech enlighteners, Dobrovský, Palacký and Masaryk, who are rightly in terms of their philosophical and religious struggle, assigned among enligheners at the European level. But to achieve the European level is not possible without beeing open to intellectual streams which embrace us and without a creative connection with them.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176566