Počet záznamů: 1

Enriching ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations

 1. 1.
  0330879 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Krahulcová, Anna - Rotreklová, O. - Krahulec, František - Rosenbaumová, Radka - Plačková, Ivana
  Enriching ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations.
  [Obohacování diverzity ve stupni ploidie: úloha apomiktických a sexuálních biotypů Hieracium podrodu Pilosella (Asteraceae), rostoucích společně v polyploidních populacích.]
  Folia Geobotanica. Roč. 44, č. 3 (2009), s. 281-306 ISSN 1211-9520
  Grant CEP: GA ČR GA206/07/0059; GA ČR GA206/08/0890
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: facultative apomixis * genome instability * hybrid swarms * residual sexuality * unreduced gametes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.320, rok: 2009

  The population structure of two parental species and of their hybrids coexisting in two model populations was compared with the structure of the progeny which is generated by particular maternal plants in the field. With respect to ploidy level and reproductive mode, the apomictic mothers produced more diverse progeny than did the sexual mothers. The role of the high-polyploid hybrids, which arose from fertilized unreduced female gametes of apomicts, is pointed out. Such hybrids serve as important source of population diversity due to their ability of versatile reproduction.

  Populační struktura dvou rodičovských druhů a jejich hybridů rostoucích společně ve dvou modelových populacích byla porovnávána se strukturou potomstva tvořeného v terénu jednotlivými mateřskými rostlinami. Vzhledem k úrovni ploidie a reprodukčnímu systému produkovaly apomiktické mateřské rostliny variabilnější potomstvo než sexuální mateřské rostliny. Je poukázáno na úlohu hybridů s vysokým stupněm ploidie, kteří vznikají oplozením neredukovaných samičích gamet apomiktů. Takoví hybridi představují důležitý zdroj diverzity populace, protože mají proměnlivý reprodukční systém.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005492