Počet záznamů: 1

Půdní mikromycety - potenciální zdroj N.sub.2./sub.O v půdách

 1. 1.
  0330863 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirout, Jiří - Šimek, Miloslav - Elhottová, Dana
  Půdní mikromycety - potenciální zdroj N2O v půdách.
  [Soil micromycetes - the potential source of N2O in soils.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 76-87. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA AV ČR IAA600660605
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: nitrous oxide * denitrification * micromycetes
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Cílem příspěvku je shrnout vědomosti o produkci N2O půdními mikromycety. Denitrifikace se předpokládala pouze u prokaryot, ale byly nalezeny důkazy produkce oxidů dusíku a N2 i u hub. N2O houbového původu vzniká redukcí dusičnanů/dusitanů za anaerobních podmínek. Jelikož u hub byla nalezena schopnost používat denitrifikaci zároveň s respirací kyslíku, produkce N2O půdními houbami se dá předpokládat u širokého okruhu půd. Pro houby specifická nitrát/nitrit reduktáza (cytochrom P-450nor) byla objevena u druhu Fusarium oxysporum. Schopnost produkce N2O byla nalezena u dalších rodů mikromycetů (Humicola, Cylindrocarpon, Trichoderma, atd.). Mnoho druhů mikromycetů nemá schopnost další redukce N2O na N2; u některých mikromycetů byla naopak popsána produkce N2 pomocí tzv. kodenitrifikace.

  The aim of this paper is to summarize knowledge on potential production of N2O by fungi. The processes involved in the global nitrogen cycle are suggested to have an important role in the global environmental changes. Nitrification and denitrification processes cotribute to the production of N2O, which belongs to the group of highly active greenhouse gases. Denitrification - the successive reduction of nitrate to N2 - was supposed to occur only in prokaryotes, but recently the evidence for dissimilation of nitrates and formation of nitrogen oxides and N2 was reported also in fungi. N2O of fungal origin is formed from nitrate or nitrite by reduction under anaerobic or microaerobic conditions. Since fungi showed the capability to use denitrification and oxygen respiration simultaneously under various pO2 conditions, the N2O production by fungi is expected in a wide range of soils with different aeration status.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176548