Počet záznamů: 1

Sbírka kultur půdních aktinomycetů v Ústavu půdní biologie BC AV ČR, v.v.i. České Budějovice

 1. 1.
  0330857 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krištůfek, Václav - Chroňáková, Alica - Elhottová, Dana - Petrásek, Jiří - Němec, Jan
  Sbírka kultur půdních aktinomycetů v Ústavu půdní biologie BC AV ČR, v.v České Budějovice.
  [Culture Collection of Soil Actinomycetes in the Institute of Soil Biology BC ASCR, v.v České Budějovice.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 88-91. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA MŠk 2B06154; GA AV ČR IAA600660607
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: Actinobacteria * culture collection * microorganisms
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Sbírka kultur aktinomycetů v Č. Budějovicích (CCACB) byla založena v roce 2006 a slouží jako úschovna kultur půdních aktinomycetů. Kultury mohou být použity pro výzkum, průmyslovou aplikaci, vzdělávání a další vědecké zájmy. Kultury jsou uchovávány hlavně jako glycerolové nebo lyofylizované konzervy. CCACB bude nabízet kmeny aktinomycetů, hlavně streptomycetů (více než 900 kultur) v Katalogu kultur www.upb.cas.cz, www.actinomycetes.cz.

  The Culture Collection of Actinomycetes in České Budějovice (CCACB) was established in 2006 that serves as a depository for cultures of soil actinomycetes. The cultures can be used for research, industrial applications, education and general scientific interest. Cultures are preserved mainly in glycerol or freeze-dried conserves. CCACB will offer strains of actinomycetes, namely streptomycetes (more than 900 cultures at the present moment), in catalogue of cultures www.upb.cas.cz, www.actinomycetes.cz.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176544