Počet záznamů: 1

A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic)

 1. 1.
  0330847 - GLU-S 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Přikryl, Tomáš
  A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic).
  [Juvenilní Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) ze středního oligocénu na lokalitě Litenčice (Morava, ČR).]
  Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. Roč. 65, 1/2 (2009), s. 3-8 ISSN 0036-5343
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: fossil fish * Trachinidae * Middle Oligocene * Western Carpathian
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.nm.cz/publikace/archiv-en.php?id=4&rok=65&kcislu=1-2&f_=Show

  The paper presents information about the first find of Trachinus minutus (Jonet, 1958) in the Šitbořice Beds (Middle Oligocene) in the Czech Republic. The exemplar is relatively well ossified, however the total length is only 16.5mm. A comparison of preserved morphologic and meristic characters with features in exemplars from other Europian localities shows its similarity to the specimens from Poland. Slightly different praeoperculare morphology is probably caused by ontogeny. The taphonomic information is combined with information about finds of terrestrial elements in Menilitic shale and selected bathymetric and paleoecological data are discussed as possible evidences of coastal upwelling.

  Je podán popis prvního nálezu druhu Trachinus minutus (Jonet, 1958) ze Šitbořických vrstev (střední oligocén) v ČR. Přestože je standartní délka studovaného jedince pouze 16.5mm, je velmi dobře osifikován. Ve srovnání s materiálem z dalších evropských lokalit se tento jeví jako nejpodobnější exemplářům z Polska. Morfologické změny preopercula jsou pravděpodobně ontogenetického charakteru. Jsou stručně diskutovány paleoekologické poměry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176535