Počet záznamů: 1

Experimentální výzkum chaosu a jeho vizualizace

 1. 1.
  0330842 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kratochvíl, Ctirad - Koláčný, J. - Houfek, Lubomír - Houfek, Martin - Švéda, P.
  Experimentální výzkum chaosu a jeho vizualizace.
  [Experimental research chaos and his visualization.]
  Dynamics of machines 2009. Praha: Ústav termomechniky AV ČR, 2009 - (Pešek, L.), s. 45-55. ISBN 978-80-87012-16-1.
  [Dynamics of machines 2009. Praha (CZ), 03.02.2009-04.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/0063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: experiment * chaos
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství

  Teorie chaosu jako vědní disciplína se rozvijí přibližně od poloviny šedesátých let minulého století. Většina prací je ale dosud věnována teoretickým aspektům tohoto fenoménu a jejich zkoumání se provádí zpravidla na modelových soustavách s malým počtem stupňů volnosti - pokud jde o technické aplikace. Ve svém příspěvku předložíme výsledky simulačního studia chaotických jevů, které byly získána s využitím tzv, chaos modulu na modelech nelineárních dynamických soustav. K vizualizaci dosažených výsledků pak využijeme paměťového osciloskopu.

  Theory chaos like of science discipline unreel approximately from halves sixtieth years last century. Most washing is but till this time devoted theoretic aspects hereof prodigy and their investigation pursues as a rule on modelling systems with small number degree of freedom - concerning technical application. In his benefit put to record simulator studies chaotic phenomenon, which were gained with utilization, chaos modulus on mock - ups nonlinear dynamic systems. K visualization achieved results then use memory oscilloscope.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176530